PERMITTERINGER: NYE REGELENDRINGER HØSTEN 2020

Med virkning fra 1. september 2020 økte arbeidsgiverperioden fra to til 10 arbeidsdager for permitteringer iverksatt denne datoen eller senere. Dette betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 10 arbeidsdager etter utløpet av varslingsperioden (normalt 14 dager). Samtidig ble ordningen med lønnskompensasjon for dag 3 til 20 i permitteringsperioden avviklet.

Torsdag 13. august 2020 varslet regjeringen at man i tillegg ønsker å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker, og at denne endringen trer i kraft fra 1. november 2020. Ønsket om endring er en følge av sterkt press fra NHO og LO.  En utvidelse av permitteringsperioden vil innebære at arbeidstakere som ble permittert i mars 2020 kan forbli permitterte helt frem til mars 2021, uten at bedriften trenger å gå til oppsigelse. En endring vil gjelde alle nye permitteringer, inkludert allerede iverksatte permitteringer.

Årsaken til ønsket om å utvide permitteringsperioden, er å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for næringslivet. Den økonomiske situasjonen som følge av korona er fremdeles usikker for mange. Dette gjelder spesielt innenfor reiseliv og eksportbedrifter. En utvidelse av permitteringsordningen vil dermed kunne bidra til å gjøre koronasituasjonen noe mer økonomisk forutsigbar. Samtidig vil ordningen medføre at arbeidsgiver unngår oppsigelser, og dermed få mulighet til å beholde nødvendig kompetanse.

Det er imidlertid viktig at arbeidsgiver fortsatt foretar forløpende vurderinger av behovet for permitteringer. Risikoen ved en utvidet ordning er at arbeidsgivere beholder kompetansen, samtidig som det kan være behov for den samme kompetansen for bedrifter i vekst. Derfor foreslår Regjeringen en arbeidsgiverperiode II på fem dager i de tilfeller hvor arbeidstakeren har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.

Endringene er midlertidige, og skyldes den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi står overfor. Samtidig som permitteringsperioden utvides til 52 uker, går man tilbake til det normale regelverket hvor dette må gjøres innenfor en 18 måneders periode.

Eksempel – før regelendringene:
For permitteringer iverksatt fra og med 1. juni 2020, betaler arbeidsgiver lønn til arbeidstakeren 1. og 2. juni. Arbeidstaker mottar lønnskompensasjon fra NAV 3. til 20. juni. Arbeidstaker går deretter over på dagpenger.

Eksempel – etter regelendringene:
For permitteringer iverksatt fra og med 1. september, betaler arbeidsgiver lønn til arbeidstakeren 1.-14. september (10 arbeidsdager). Arbeidstaker går deretter over på dagpenger. Hvis permitteringen er delvis, må delene legges sammen til de blir totalt 10 arbeidsdager. Er permitteringen 50 %, vil det dermed ta 20 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er ferdig.

 

Brækhus Advokatfirma bistår arbeidsgivere nasjonalt og internasjonalt innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.

 

4.9.2020