Oppsigelse i prøvetid

Vi i Brækhus advokatfirma bistår virksomheter med ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Her besvarer vi noen av de vanligste spørsmålene som våre klienter har omkring oppsigelse i prøvetid.

I Norge er det vanlig at det i arbeidskontrakten avtales en prøvetid på inntil 6 måneder. En avtale om prøvetid må være skriftlig. Det er viktig å være klar over arbeidstaker er beskyttet mot usaklige oppsigelser også i prøvetiden.

Dersom en arbeidsgiver ønsker å si opp en arbeidstaker i prøvetiden, gjelder de samme saksbehandlingsregler som for oppsigelse etter endt prøvetid. Dette innebærer blant annet at det normalt skal avholdes drøftelsesmøte og at oppsigelsen må være skriftlig. Oppsigelsesbrevet må være satt opp på en bestemt måte for å være gyldig.

Det er en utbredt misforståelse at arbeidsforholdet automatisk avsluttes ved utløpet av prøvetiden. Etter prøvetiden fortsetter arbeidsforholdet, så lenge ikke arbeidsgiver går til oppsigelse. Det må da foreligge en saklig grunn for å avslutte arbeidsforholdet.

Oppsigelsesvernet er noe svakere i prøvetiden. Dette skyldes at arbeidstaker i denne perioden også kan sies opp på grunn av manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet i prøvetiden. Oppsigelsen i prøvetiden må uansett være saklig begrunnet.

Det er arbeidsgiver som må dokumentere oppsigelsesgrunnen. For at det skal foreligge et saklig grunnlag for oppsigelse, bør arbeidstaker under i prøvetiden ha blitt gjort oppmerksom på hva arbeidsgiver er misfornøyd med, slik at arbeidstaker kan få tid og anledning til å bedre sine prestasjoner eller endre sin atferd.

I prøvetiden er oppsigelsesfristen i utgangspunktet 14 dager, så lenge ikke annet er avtalt. Oppsigelsestiden regnes her fra dato til dato. Dette gjelder både ved oppsigelse fra arbeidsgiver, og dersom arbeidstaker sier opp selv.

Kort oppsummert:

  • Arbeidsgiver må følge alle saksbehandlingsregler dersom man ønsker å si opp en arbeidstaker i prøvetiden.
  • Arbeidstaker er vernet mot usaklige oppsigelser også i prøvetiden.
  • Arbeidsforholdet løper videre etter utløp av prøvetiden, med mindre det foreligger en oppsigelse fra en av partene.