B-online – raskt og trygt på nett med forutberegnelighet og tydelige prismodeller

Verden blir stadig mer digital med endrede forbruksmønster. Etter utbruddet av coronaviruset har flere land satt i verk strenge kontrolltiltak som har medført bortfall eller reduksjon av inntektsstrømmen til mange virksomheter. Mange bransjer opplever også mer indirekte konsekvenser gjennom at kundene har endret adferdsmønster – en konsekvens av dette er at netthandel har opplevd sterk vekst.

En endret verden gir også nye muligheter digitalt til den tilpasningsdyktige. Vi bistår flere virksomheter med å etablere digitale plattformer for å treffe kundene der de befinner seg nå.

Denne strategien har gitt meget gode resultater for våre klienter, som alle ønsker å bidra til å begrense smitte samtidig som de vil fremtidssikre sin drift. Resultatet blir en forsterket solidaritet og en sterk motivasjon for å gjøre vårt ytterste for at de som satser nå skal lykkes. I tider som det er suksesshistorier og verdiskapning kjærkomment. Vi har lyst til å være med på og bidra til denne skaperkraften.

Vi forstår at det å foreta investeringer i en så vidt usikker tid er skremmende. Og at oppgaver og kunnskap knyttet til regelverk, dokumenter og oppgaver knyttet til en digital lansering fort kan syntes overveldende. I vårt prosjekt B-online har vi sydd sammen en sømløs kundereise på teknologi og rammevilkår. Videre har vi søkt å gi forutberegnelighet for dere som kunder, gjennom definerte oppgaver og tydelige prismodeller. Vårt mål er å få dere raskt og trygt på nett.

Produkt og priser

Brækhus tilbyr forutberegnelighet og trygghet viktig når man tar de første investeringene i nye markeder. Vi har derfor satt opp en moderne modulbasert prismatrise som kan tilpasses ulike behov. Modulene er fastpriset for forutberegnelighet. Videre tilbys diverse tilleggstjenester på rabatterte timepriser.