Arbeidstid – gratis webinar for ledere og HR-ansvarlige 30. oktober

Arbeidstid kan være et komplisert tema. Tirsdag 30.10. kan du bli med to av våre arbeidsrettsadvokater på et gratis webinar om arbeidstid, der du blant annet får høre om:

  • Hva er grensene for samlet arbeidstid?
  • Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden?
  • Hvilke ansatte kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene?
  • Er reisetid fritid eller arbeidstid?
  • Kan overtid inkluderes i fastlønnen?
  • Må man betale overtidskompensasjon når ansatte frivillig arbeider overtid?

Webinaret presenteres av advokatene Eivind Arntsen og Ida Sandbakken.

Webinaret er planlagt å vare ca 1 time. (Noen ganger er det mange spørsmål, slik at vi kan gå litt over tiden.)

NB: Webinaret begynner 13.00 presis. Vi åpner «webinarrommet» ca 10 minutter før.

Det er påkrevet med forhåndsregistrering – registrer deg her!

Begrenset antall plasser.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening