Brækhus gjør alle ansatte til medeiere av firmaet

Fra nyttår blir alle ansatte i Brækhus Advokatfirma medeiere i firmaet. – Veldig kult at partnerskapet tør og evner å tenke nytt, sier managing partner Atle Carlsen. 

Gjennom en nylig gjennomført strategiprosess har firmaet satt en ny retning for fremtiden. Strategien spisses og firmaet transformeres og moderniseres. Alt med henblikk på å kunne gi kundene de beste rådene og den beste kundeopplevelsen.  

– Gode kundeopplevelser oppnås først og fremst gjennom å utvikle dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere som er villig til å yte det lille ekstra for kunden, sier Carlsen.  

For Brækhus har det alltid vært viktig å ta vare på menneskene i firmaet. Med vår nye People First strategi strekker vi oss enda lenger for å ta vare på folka våre og tilby dem den aller beste faglige utviklingen. Alle ansatte har vært involvert i strategiprosessen. Vi har spurt dem hva de mener er viktig for å ha det bra på jobb. Gode ideer ble brakt over bordet og vi diskuterte blant annet hvordan en kompensasjonsordning kan virke motiverende og teambyggende.  

– Slik kom vi opp med ideen om eierskap til alle. For oss har dette en side til faglig utvikling og tidlig involvering i firmaet. Vi vil involvere våre ansatte tidlig og gi dem innsyn i hvordan bedriften drives. I tillegg ønsker vi å høre deres stemme i viktige beslutninger. Derfor inviterer vi alle til generalforsamling der alle får både møte- og stemmerett. Dette vil gi økt forretningsforståelse, økt motivasjon og økt eierskap, sier Carlsen. 

– Involvering står sentralt i strategien. Brækhus er et mellomstort advokatfirma, en familie der alle kjenner alle. I et mindre miljø får du tettere oppfølging og mer partnertid. Her blir du ikke en «liten brikke i et stort maskineri», men et likeverdig medlem av familien. Som medeier bidrar du inn i familiedynamikken og blir belønnet for det. Sammen bidrar vi til å løfte firmaet og sammen skal bidragene belønnes. Det kan ses på som en teambonus eller en «familiebonus» om du vil, legger Carlsen til. 

Ved å gi eierskap gjør vi virkelighet ut av å «sette folka våre først».

ATLE h. cARLSEN, mANAGING PARTNER

I England velger et økende antall selskaper en medeierskapsstruktur med mål om å forbedre produktivitet og arbeidskultur. Fra 2022 til 2023 var økningen i firmaer som valgte en slik type struktur på hele 37%. I advokatbransjen i England er det forventet at antallet advokatfirmaer som tar i bruk en medeierskapsmodell vil øke de neste årene. Dette sammenfaller med en økende anerkjennelse av at moderne advokatvirksomheter må være både agile og legge lagt større vekt på faktorer som ledelse, teknologi og samarbeid for å lykkes i fremtiden. 

I den norske advokatbransjen er partnermodellen den vanligste eierskapsmodellen, men medeierskap er helt unikt.  

– Vi må legge større vekt på ledelse, ny teknologi og samarbeid for å lykkes i fremtiden. Derfor har vi styrket ledelsen innenfor teknologi, og skaper nå innovative incentiver som tilrettelegger for å jobbe som ett team med en «ett team-mentalitet». Ved å gi eierskap til samtlige fulltidsansatte gjør vi virkelighet av å “sette folka våre først”. Brækhus er en utfordrer i bransjen og vi tør ta utradisjonelle og modige veivalg. Vi har en sterk solidaritetstanke og en vilje til å skape en arbeidsplass med full transparens, tidlig involvering og hvor de ansattes stemme blir tatt på alvor, sier Carlsen.  

Carlsen tiltrådte som managing partner i Brækhus i april 2023. Brækhus ble et av få advokatfirmaer hvor rollen som managing partner dekkes av en profesjonell leder på fulltid som ikke er jurist. – Nok et eksempel på at Brækhus tør gå egne veier, sier Carlsen.