Webinar 18. juni – Grunnleggende HMS

Hva innebærer det at virksomheten skal drive systematisk HMS-arbeid, hva er kravene til arbeidsmiljøet og hvem har ansvar for at pliktene overholdes?

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig, både ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøfaktorer som kan innvirke på de ansattes fysiske og psykiske helse og velferd. Blant annet for å oppfylle dette kravet, har arbeidsgiver plikt til å sørge for at det utføres systematisk HMS-arbeid i virksomheten. Det systematiske HMS-arbeidet omfatter blant annet krav om å fastsette HMS-mål, å holde oversikt over virksomhetens organisasjon, samt å foreta en risikovurderinger av virksomheten og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med de ansatte, som har medvirkningsplikt. HMS-lovgivningen er omfattende, og HMS favner vidt – fra krav til utforming av arbeidsplassen til forbud mot trakassering. For å kunne ivareta pliktene, er det avgjørende å ha god kunnskap om reglene og sørge for en grundig planlegging av hvordan HMS-arbeidet skal foretas.

Brækhus Advokatfirma holder den 18. juni 2020 kl. 09.00 et webinar om grunnleggende HMS. Vårt mål for webinaret er at du som arbeidsgiver skal få bedre kunnskap om HMS-lovgivningen og om hvordan du kan drive systematisk HMS-arbeid. Vi vil blant annet snakke om:

  • HMS-regelverket
  • Roller og ansvar i HMS-arbeidet
  • De viktigste kravene knyttet til HMS
  • Systematisk HMS-arbeid – internkontroll

Vi vil underveis gi praktiske råd og tips, blant annet om hvordan du kan gjennomføre internkontrollen. Webinaret passer for ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister.

Velkommen til webinar om grunnleggende HMS – vi håper å se deg!

Webinaret er gratis.

 

Meld deg på Webinaret «Grunnleggende HMS» her