Webinar – fra permittering til nedbemanning

Når må virksomheten gå fra permittering til nedbemanning, og hvordan kan man foreta en forsvarlig nedbemanning?

Koronapandemien har medført enorme konsekvenser for næringslivet. Mange virksomheter har allerede måttet permittere ansatte, og vil fremover måtte vurdere om det er grunnlag for nedbemanning. Vurderingen av om det er grunnlag for å nedbemanne permitterte ansatte er komplisert og krevende for virksomheten. Slike prosesser kan føre til uro blant de ansatte, samtidig som det kan få store konsekvenser dersom virksomheten trår feil i prosessen. Det er derfor viktig at virksomheten planlegger godt, har god kunnskap om regelverket og sørger for å gjennomføre prosessen i tråd med dette.

Senioradvokat Kristine Slotnæs og advokat Ida Sandbakken holder den 9. juni 2020 kl. 09.00 et webinar med tittelen «Fra permittering til nedbemanning». Vårt mål for webinaret er at du som arbeidsgiver skal sitte igjen med økt forståelse av reglene om permittering og nedbemanning, og hvordan du gjennomfører en forsvarlig nedbemanningsprosess. Vi vil blant annet snakke om:

  • Forskjellen på permittering og nedbemanning
  • Avslutning av permittering
  • Når må bedriften gå fra permittering til nedbemanning?
  • Hvordan gjennomføre en forsvarlig nedbemanning?
  • Saksbehandlingsregler

Vi vil underveis gi praktiske råd og tips, blant annet om hvordan du kan strukturere nedbemanningsprosessen. Webinaret passer for ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister.

Velkommen til webinaret «Fra permittering til nedbemanning» – vi håper å se deg!

Meld deg på webinaret her