Velkommen til Skift-konferansen 2018

Den årlige Arbeidsrettsdagen arrangeres torsdag 13. september. Målet med dagen er veldig enkelt: Å skape den beste kursdagen for deg som er leder eller jobber med arbeidsrettslige spørsmål. Du får oppdatert kunnskap, inspirasjon og konkrete løsninger. Hovedmålgruppen er daglige ledere, personal- eller HR-ansvarlige og arbeidsrettslige rådgivere.

Skift Academy har jobbet tett med noen av Norges beste arbeidsrettsadvokater. Blant de som skal holde innlegg er advokat og partner i Brækhus Eirin Simonsen, som skal snakke om «De vanskelige personalsakene: Samarbeidsproblemer, mobbing og seksuell trakassering». Brækhus-advokat og partner Eivind Arntsen er dagens konferansier.

Programmet:

  • Keynote: «Ledelse når stormen treffer» med Hans Kr Amundsen, tidligere sekretariatsleder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe og Jens Stoltenbergs høyre hånd da terroren rammet 22. juli 2011.
  • Nyheter innen arbeidsretten: de nyeste og viktigste dommene og regelendringene du som arbeidsgiver må kjenne til. Presentert av de rutinerte advokatene Ole André Oftebro og Nils Kristian Lie, begge partnere i Advokatfirmaet Ræder.
  • GDPR for HR – 2018 er det store personvernåret, og som arbeidsgiver håndterer du mange sensitive personopplysninger. Vi gir deg oversikten over hva du må ha kontroll på etter GDPR. (Foredragsholder blir offentliggjort snart)
  • Oppsigelse av ansatte som ikke fungerer. Nicolay Skarning, partner i Kvale Advokatfirma, er tilbake med et nyskrevet foredrag om hva du gjør med ansatte som ikke presterer som forventet, eller som sprer negativitet på arbeidsplassen og ødelegger for sine kolleger og virksomheten.
  • De vanskelige personalsakene: Samarbeidsproblemer, mobbing og seksuell trakassering. Det er mange situasjoner som kan skape store utfordringer for deg som leder. Eirin Simonsen er partner i Brækhus Advokatfirma, og har jobbet med og løst slike saker i mange år. Eirin er engasjert i hvordan du som arbeidsgiver skal finne gode og effektive løsninger.
  • Sykefravær – hvordan gjennomføre oppsigelse ved langvarig eller hyppig sykefravær? Lill Egeland er partner i Simonsen Vogt Wiig, fast rådgiver for en rekke store norske arbeidsgivere og en etterspurt foredragsholder.

Du finner hele programmet og mer informasjon her: Skiftkonferansen 2018

Vi sees på Arbeidsrettsdagen 2018!