Viktigheten av rettsvern vol. 2: rettsavklaring fra lagmannsretten

Jussen er dynamisk. Lagmannsretten har nå avsagt en oppklarende rettsavgjørelse om kravet til overlevering av løsøre ved salg. Advokat Therese Hellem er tilbake i LOVLYTT for å snakke om den nye utviklingen på rettsområdet som har funnet sted i etterkant av hennes forrige besøk og LOVLYTT-episoden Viktigheten av rettsvern: sikkerhet mot inngrep fra konkurrerende rettighetshavere fra januar 2021. Etter denne episoden har saken som diskuteres blitt behandlet av Høyesterett og fått et nytt resultat. Hør Lovlytt episode publisert 24. januar 2022 for oppdatert informasjon om temaet. Programleder Ida Brabrand. Produsert av Øystein Weibell/Kanonlyd.