Hvordan gjøre utvelgelse i nedbemanningsprosesser?

En utfordrende del av nedbemanningsprosessen er utvelgelsen av ansatte som skal nedbemannes. Denne utvelgelsen skaper ofte konflikter og uro. Feil i denne delen av prosessen kan lede til at oppsigelser blir kjent ugyldig i domstolen. Arbeidsgiver må derfor være nøyaktig og presis fra første skritt. I denne episoden hører du Kristine Slotnæs snakke om hvordan arbeidsgivere, på en ordentlig og saklig måte, velger ut ansatte som skal vurderes for nedbemanning. Programleder Ida Brabrand. Produsert av Øystein Weibell/Kanonlyd.