Boligprosjekter del 3: Hva kan gå galt fra kontrakt til ferdigstillelse?

Boligene i prosjektet er solgt og byggefasen er i gang, men hvordan håndteres dette på best mulig vis? Aktivt forhold til kontrakten og god relasjon til kjøperne er viktig. Partner og advokat Erling Keyser gjennomgår fallgruver og tips i denne viktige fasen. Programleder Eivind Arntsen. Produsert av Øystein Weibell/Kanonlyd.