DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL NY ARVELOV – DET MESTE BLIR SOM FØR

Justisdepartement går imot de mest inngripende endringsforslagene fra Arvelovutvalget, i sitt forslag til Stortinget om ny arvelov.  Dermed ser det ut til at med en ny arvelov blir det meste som før:

  • Ektefellens arverett utvides ikke, slik Arvelovutvalget foreslo.  Den er m.a.o. fortsatt ¼ når avdøde etterlater seg livsarvinger, og ½ dersom avdødes nærmeste slektninger er foreldre, søsken eller nieser/nevøer (andre arvegangsklasse).
  • Ektefellens minstearv er fortsatt 4 G når avdøde etterlater livsarvinger, og ellers 6 G.
  • Hensynet til avdødes særkullsbarn står sentralt i departementets begrunnelse for å videreføre disse reglene.
  • Samboere likestilles ikke med ektefeller, hverken med hensyn til arv eller rett til uskifte. Departementet legger vekt på at samboerskap bør utgjøre et reelt alternativ til ekteskapet.
  • Livsarvingens pliktdelsarv skal fortsatt utgjøre 2/3 av avdødes formue.  Departementet tiltrer m.a.o. ikke arvelovutvalgets forslag  om at pliktdelsarven skal utgjøre ½, og bli beregnet av livsarvingenes arvelodd (som vil være  ¾ av avdødes formue, dersom avdøde etterlater seg ektefelle).
  • Pliktdelsarvens beløpsbegrensning, som i dag er kr 1 000 000, foreslås øket til 25G  (pr. i dag  ca. kr 2 400 000).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening