Bygde om to leiligheter til 21 hybler – må betale 2 millioner i erstatning og levere lokalene tilbake

Utleier av en bygård på Frogner i Oslo har siden 2013 forsøkt å kaste ut leietaker av en hel etasje som bygget 21 hybler.

Oslo tingrett kom i 2015 til at ombyggingen var godkjent av utleier og han tapte da saken fullstendig. Borgarting lagmannsrett kom i juli 2017 til motsatt resultat og gav utleier medhold i sitt krav om heving av kontrakten som løp til 2040. I tillegg fikk han 2 millioner i erstatning og 1,3 millioner i saksomkostninger både mot utleier som er et aksjeselskap og mot daglig leder og styreleder personlig.

Dommen er ikke rettskraftig.

Advokat Stein E. Hove i Brækhus overtok som prosessfullmektig for utleier høsten 2016 og førte saken for lagmannsretten. Han uttaler følgende «Det er bra at lagmannsretten ikke aksepterer den betydelige ombyggingen av annen manns eiendom. Det går en grense for hvor mye en leietaker kan ta seg til rette, selv om utleier hadde akseptert en oppussing/ombygging av den angjeldende etasjen i gården. At dommen også gjelder daglig leder og styreleder personlig innebærer at risikoen for at de unndrar seg betaling av domsbeløpet blir mindre.»

Les saken i Dagens Næringsliv her