Brækhus har igjen oppnådd gode rangeringer i World Tax innen Indirect Tax og General Corporate Tax

World Tax har publisert årets utgave av «The Comprehensive guide to the world’s leading tax firms». Som foregående år har vi oppnådd gode rangeringer på områdene Indirect Tax (Tier 2) og General Corporate Tax (Tier 3). Nytt av året er at vi er rangert som «Other Notable» innen Tax Controversy. Vi vil takke klienter og bransjen for innspill som har medført gode rangeringer av Brækhus.

Nils Eriksen, som leder vårt fagområde innen Indirect Tax, er omtalt som «highly regarded», med sine 25 år i bransjen og omfattende internasjonale erfaring. Nils har nylig forfattet «Merverdiavgift – anvendelse av internasjonale rettskilder i Norge».

«Det er inspirerende at våre klienter anerkjenner det arbeidet vi gjør. Dette bekrefter at vårt arbeid med spesialisering og bransjekunnskap, som er en forutsetning for å være konkurransedyktige i et stadig tøffere marked, er riktig», sier Nils Eriksen.