Utvikling innen internasjonal juridisk rådgivning og betydningen av grenseoverskridende norsk-tysk handel

Brækhus-partner Christoph Morck er intervjuet i Norsk-Tysk Handelskammers magasin Connect, der han snakker om den siste utviklingen innen internasjonal juridisk rådgivning og betydningen av grenseoverskridende norsk-tysk handel.

– Brækhus vokser stadig. Bare i løpet av de siste månedene har vi ansatt åtte nye advokater. Ved vår International Desk dominerer helt klart våre tyskspråklige klienter, men vi har også klienter fra andre land, spesielt fra Spania, Polen, Frankrike, Benelux og Storbritannia.  Mine klienter er typisk tyske mellomstore bedrifter innen bygg og anlegg, industri eller handel. Når det gjelder juridiske spørsmål er jeg typisk mine klienters forlengede arm, en form for outsourcet juridisk avdeling i Norge. Jeg jobber tett med mine klienters juridiske avdelinger

i Tyskland, men ofte også direkte med selskapsledelsen. Dermed får jeg veldig mange ulike spørsmål, spesielt innen selskaps-, arbeids- og kontraktsrett, men også innen entreprise, transaksjoner, skatt og avgift og ellers relevante grenseoverskridende utfordringer.

Les hele intervjuet med Christoph Morck her.