Webinar 26. november 2020 kl. 12 – Lunsjsamtale om håndtering av varslingssaker

Brækhus Advokatfirma har bistått mange arbeidsgivere de siste årene i omfattende varslingssaker. Vi ser at mobbing, trakassering og andre kritikkverdige forhold dessverre skjer på mange arbeidsplasser. Når noen varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er det viktig at arbeidsgiver reagerer på riktig måte fra starten av. Det er mye som skal huskes på, både i den innledende fasen etter et innkommet varsel og i håndteringen på lengre sikt.

For deg som har personalansvar, enten som daglig leder eller HR-ansvarlig er det nødvendig å kjenne hovedinnholdet i varslingsreglene. Du bør også sørge for at din virksomhet oppfyller lovens krav når det gjelder håndteringen av selve varselet. Under denne lunsjsamtalen vil våre senioradvokater gå gjennom de nye varslingsreglene som trådte i kraft 1. januar 2020. Vi forklarer også hvordan du kan etablere trygge varslingsrutiner i din virksomhet. Vi vil også se nærmere på følgende temaer:

  • Hvilke forpliktelser har du som arbeidsgiver til å legge til rette for varsling?
  • Hva er de vanligste feilene arbeidsgiveren gjør?
  • Hvordan følger man opp varslerne?
  • Hvordan følger man opp det som det varsles om?
  • Hvor langt strekker undersøkelsesplikten seg?
  • Hva innebærer vernet mot gjengjeldelse?
  • Hvilke saksbehandlingsprinsipper skal ligge til grunn ved håndtering av et varsel?

Målgruppe

Webinaret passer for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister. Det vil være mulighet til å stille spørsmål underveis. Spørsmål blir besvart på slutten av webinaret.

Webinaret er gratis (varighet ca. 60 min)

Påmelding

Meld deg på ved å klikke på lenken under. Du mottar en separat bekreftelse med lenke til webinaret.

Meld deg på webinaret «Håndtering av varslingssaker» her

Om foredragsholderne

Senioradvokat Renate Iren Heggelund har jobbet med arbeidsrett siden 2006. Hun har jobbet med flere kompliserte varslingssaker gjennom sin tidligere stilling som administrasjonssjef. Renate har forelest om varsling på en rekke 40-timers kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Heggelund har også utdanning fra BI i personalledelse og situasjonsbestemt ledelse.

Senioradvokat Ida Brabrand bistår både næringsklienter og privatpersoner i varslingssaker og andre tvister som kan oppstå på arbeidsplassen. Brabrand har flere års erfaring fra prosedyre for domstolen og holder jevnlig eksterne kurs. Ida er i tillegg til å være advokat også utdannet journalist ved Journalisthøyskolen i Oslo.