Webinar 23. september 2020 kl. 12 – Lunsjsamtale om arbeidsgiverens prosessrisiko

I kjølvannet av en oppsigelse kan det komme tidkrevende og vanskelige forhandlinger med arbeidstakeren. Som arbeidsgiver må du ofte ta stilling til om du skal tilby en sluttavtale, men ikke alle oppsagte ansatte kan få like verdifulle sluttpakker. Vi tror det er nyttig for deg som er arbeidsgiver å ha kunnskap om hvilke bevisregler som gjelder ved oppsigelse av en arbeidstaker. I dette webinaret ser våre senioradvokater nærmere på bevisreglene. Vi ser også på hva du som arbeidsgiver bør vektlegge for å finne ut hvilken risiko det innebærer å ikke oppnå et forlik i saken.

Forliksforhandlingene skjer på et tidspunkt der man fremdeles kan unngå rettssak. Vurderingen av prosessrisikoen i den enkelte sak blir da ekstra viktig. Vil oppsigelsen stå seg rettslig? Hvilken risiko utgjør det for arbeidsgiver å ikke bli enig med arbeidstakeren om en minnelig løsning? Hvor viktig kan det være å få landet akkurat denne avtalen?

I dette webinaret kommer vi med nyttige råd om hva du som arbeidsgiver bør tenke gjennom før du velger å avslutte forhandlingene. Alternativet kan være å havne i en rettssak, og vi ser nærmere på følgende temaer:

  • Hvilke krav kan arbeidstaker fremme under en oppsigelsessak?
  • Hva er de rettslige utgangspunktene når retten skal vurdere om en oppsigelse er saklig eller usaklig?
  • Hvilke momenter vektlegger retten ved den nærmere vurderingen i de ulike typetilfellene?
  • Hvilke bevisregler gjelder for rettens bevisvurdering, og hvilke bevis er særlig viktige?
  • Hvilken saksomkostningsrisiko løper arbeidsgiver ved å la saken gå til retten?

Webinaret passer for ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister.

Velkommen til webinar om arbeidsgiverens prosessrisiko – vi håper å se deg!

Webinaret er gratis (varighet 45 min)

Meld deg på Webinaret «Arbeidsgiverens prosessrisiko» her

 

Om foredragsholderne:

Ingvild Hachvaag Andersen har bred tviste- og prosedyreerfaring etter flere års arbeid som prosedyreadvokat. Hun har videre tre års erfaring som dommerfullmektig, blant annet fra Oslo tingrett. Som dommerfullmektig har hun administrert og avsagt dom i en rekke oppsigelses- og avskjedssaker.

Ida Brabrand jobber som arbeidsrettsadvokat og bistår både i varslingssaker og andre tvister som kan oppstå på arbeidsplassen. Brabrand har flere års erfaring med prosedyre for domstolen. Hun er også utdannet journalist ved journalisthøyskolen i Oslo, og har arbeidserfaring som nyhetsjournalist for tv og radio.