Webinar 23. mars 2021 kl. 11.30 – Lunsjsamtale om arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

Har du som arbeidsgiver kontroll på behandlingen av dine ansattes personopplysninger? Vet du hvilke personvernrettigheter de ansatte har eller hvor lenge du kan lagre informasjon i personalmappen?

I dette webinaret ønsker vi å gi deg en oversikt over hva du som arbeidsgiver må ha på plass for å overholde kravene i personvernlovgivningen. Vi vil også se nærmere på flere praktiske spørsmål som kan oppstå i et arbeidsforhold.

Personopplysninger som man håndterer som arbeidsgiver skal behandles i henhold til personvernlovgivningen. Arbeidsgiver skal blant annet ha kontroll på hvilket behov, rettslig grunnlag og formål de har for å behandle personopplysninger. Det er mye som skal på plass, og det forventes at arbeidsgiver har kontroll i alle ledd. Dette krever gode rutiner og oppfølgning. Manglende overholdelse av regelverket vil kunne medføre høye bøter samt kommersiell risiko i form av tap av anseelse, rykte og omsetning.

Vi vil fokusere på arbeidsgivers håndtering av ansattes personopplysninger, og vi vil blant annet belyse følgende:

 • Formål og behandlingsgrunnlag
 • Grunnleggende personvernprinsipper
 • Personvernerklæring
 • Ansattes personvernrettigheter
 • Hva kan lagres i personalmappen?
 • Når har arbeidsgiver en sletteplikt?
 • Hva kan arbeidsgiver publisere om de ansatte?
 • Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse
 • Personvern under behandling av varslingssaker
 • Innsyn i arbeidstakers e-post og annet elektronisk lagret materiale
 • Krav til internkontroll og informasjonssikkerhet

 

Målgruppe
Webinaret passer for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister. Webinaret kan også være av interesse for tillitsvalgte og vernetjenesten.

Webinaret er gratis (varighet ca. 60 min)

Velkommen til webinar om arbeidsgivers håndtering av personopplysninger– vi håper å se deg!

Påmelding
Meld deg på ved å klikke på lenken. 60 minutter før webinarstart vil du motta en e-post med lenke til å delta.

Klikk er for å melde deg på webinaret

 

Om foredragsholderne

Senioradvokat Renate Iren Heggelund har spisskompetanse innen arbeidsrett og har erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i ulike rettslige spørsmål, forhandlinger og tvister i arbeidslivet.
Advokatfullmektig Kristina Eikeland arbeider med arbeidsrett og teknologi- og IT-relaterte spørsmål. Kristina har skrevet masteroppgave om GDPR og det rettslig grunnlaget for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold.