Vilkår for bruk av digital klientreise i Brækhus

Velkommen som bruker av vår løsning for digital klientreise. Før du tar løsningen i bruk, er det visse vilkår for bruken du må være kjent med. Videre ønsker vi å gi deg informasjon om hvordan vi oppbevarer og bruker informasjonen du leverer – også dersom vi ikke når så langt som til et formelt advokat-klient – forhold.

1. Hvordan din informasjon vil bli behandlet av Brækhus

Den informasjon du laster opp vil innledningsvis bli brukt til å kjøre en ren konfliktsjekk som skal sikre at vi ikke påtar oss oppdrag som vil stride mot reglene for god advokatskikk, som vi mener vil komme i strid med interessene til allerede eksisterende klienter, eller som vi mener ikke er i firmaets interesse å påta oss.

Dersom vi påtar oss oppdraget, vil denne informasjonen inngå i dokumentasjonen i saksgrunnlaget. Dere vil ha løpende tilgang til dette materialet og vil kunne endre og forbedre materialet når dere måtte ønske. Forøvrig vil informasjonen bli behandlet i henhold til våre rutiner for personopplysninger, les mer om disse her:

Dersom vi kommer til at vi ikke kan påta oss oppdraget, vil vi ikke ha lest noe annet enn navn og adresse, samt eventuelle opplysninger om motpart. Vi vil ikke ha lest noe av den informasjonen som beskriver saken, kommersielle eller strategiske målsetninger eller noe annet som kan anses som sensitiv informasjon. Denne informasjonen vil bli slettet fra våre servere ulest.

2. Bruken av dette verktøyet skaper intet klientforhold til Brækhus advokatfirma DA eller noen av de øvrige selskapene i Brækhus – konsernet

Den digitale klientreisen er ment å gjøre oss i stand til å avklare raskt og effektivt hvorvidt det foreligger noen omstendigheter som gjør at vi ikke har anledning til å påta oss oppdrag for deg/dere. Men din opplasting av informasjon i dette systemet medfører ikke at Brækhus har akseptert noe oppdrag for deg/dere.

Det kan være mange omstendigheter som kan medføre at vi ikke har mulighet til å arbeide for deg/dere og vi avgjør dette spørsmålet etter eget skjønn. Dersom vi ikke har anledning til å påta oss oppdrag, vil du få beskjed om dette skriftlig til den e-postadressen du har oppgitt. 

3. Øvrige vilkår for bruken

Informasjonen i Brækhus digitale klientreise, herunder bakgrunnsprogrammering, spørsmålsstilinger, spørsmålsflyt og design, er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke brukes til andre formål enn å besvare spørsmålene for å opprette kontakt med Brækhus. Alle former for kopiering, nedlasting og gjengivelse er forbudt og vil bli forfulgt rettslig.

4. Avsluttende informasjon

Dersom oppdrag kommer i stand, vil følgende dokumenter styre vår behandling av saken: