Velkommen Line Juuhl, Renate Heggelund, Mildrid Dragvik og Lisa Eian!

Vi er i dag svært glade for å ønske velkommen til tre nye advokater og en advokatfullmektig i Brækhus.

Line Juuhl er tilknyttet familie-, arve- og barneretts avdelingen hos Brækhus. Hun har erfaring innenfor arveplanlegging og arveoppgjør. I dette arbeidet inngår utarbeidelse av samboerkontrakter, ektepakter, testamenter, fremtidsfullmakter og gjennomføring av arveskifter.  Juuhl har også lang erfaring innenfor internasjonale arvesaker, og herunder har hun særlig kompetanse med gjennomføring av arveskifter og rådgivning i saker tilknyttet Norge-Spania.

Renate Heggelund er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett og har erfaring fra å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i ulike rettslige spørsmål, forhandlinger og tvister i arbeidslivet. Heggelund har også flere års praktisk erfaring fra arbeidsgiversiden gjennom stilling som administrasjonssjef i Oslo fengsel, herunder oppfølgning av omtvistede personalsaker, utarbeidelse av HR-strategier, forhandlinger med tillitsvalgte mm.

Mildrid Dragvik er tilknyttet entreprise avdelingen.  Hun hadde entreprise, petroleumskontrakter og offentlige anskaffelser som valgfag på UiO. Under studiet var hun praktikant hos Siemens juridiske avdeling og i Moss tingrett.

Lisa Eian er tilknyttet avdelingen for familie- og barnerett. Eian jobber i hovedsak med familie- og arverett, men også arbeidsrett. Hun har erfaring innenfor en rekke privatrettslige fagområder, herunder skifteoppgjør mellom ektefeller og samboere, ektepakter, samboeravtaler, arveplanlegging, arveoppgjør, testamenter og saker etter barneloven. I tillegg har hun erfaring med rådgivning og tvisteløsning i arbeidsrettslige prosesser både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening