Velkommen Audun Kleppestø, Thomas Meier Strømme og Heidi Christoffersen!

Det er med stor glede at vi i dag kan ønske velkommen til hele tre nye i Brækhus.

Audun Kleppestø kommer til Brækhus fra Sands advokatfirma, og er spesialisert innen insolvens og restrukturering, forsikringsrett og finansiering. Han har betydelig erfaring med sikring og inndrivelse av utestående engasjementer, styreansvarssaker, panterett og garantirett samt gjeldsforhandling og akkord. Audun er oppnevnt som bostyrer i konkursbo, og vil være tilknyttet Brækhus’ avdeling for Selskapsrett og Finans.

Thomas Meier Strømme vil i hovedsak være tilknyttet Brækhus’ arbeidslivsavdeling. Han bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidsrettslige spørsmål, og har tidligere jobbet med arbeids-, sosial- og trygderett i det studentdrevne rettshjelptiltaket Jussbuss.

Heidi Christoffersen er nyutdannet fra UiB. Hun skrev masteroppgaven sin om «Programvareleverandørens ansvar for feil og mangler i programvare inkorporert i et fysisk produkt etter produktansvarsloven – og de utfordringer som oppstår når programvaren er autonom og kunstig intelligent». Heidi vil være tilknyttet Brækhus’ avdeling for Teknologi, Industri og Handel.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening