Selskapsrett og transaksjoner

Transaksjoner er ofte komplekse og krever sammensatte løsninger som involverer ulike juridiske områder. I Brækhus bistår vi små og store, norske og utenlandske klienter innen alle bransjer i alle ledd av en transaksjon; fra planlegging til gjennomføring av selve transaksjonen.

I tillegg til selskaps- og kontraktsrett, er skatte- og avgiftsrett, konkurranserett og arbeidsrett eksempler på områder som ofte er av stor betydning for transaksjonene og hvor vi kan tilby markedsledende kompetanse.

Vårt samarbeid med Crowe Horwath i Norge og internasjonalt gjør at vi også kan bistå med finansiell «Due Diligence» uavhengig av om transaksjonen skjer innenfor eller på tvers av Norges landegrenser.

Vi bistår med:

 • Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
 • Etablering av selskaper og filialer
 • Aksjonæravtaler og forkjøpsrettigheter
 • Fisjoner, fusjoner og restruktureringer
 • Konserninterne transaksjoner
 • Kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser
 • Ansvarlige lån og konvertible lån
 • Corporate governance
 • Styreansvar og granskning
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Kjøp og salg av selskaper eller virksomhet, fra tilretteleggingen, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» frem til transaksjonen er gjennomført

Kontaktpersoner

Christoph Morck
Advokat | Partner
Mobil : +47 452 18 904
Frank C. Aase
Advokat | Managing Partner
Mobil : +47 957 32 757
John Aa. Sveinsvold
Advokat | Partner
Mobil : +47 480 29 680
Toralv Follestad
Advokat | Partner
Mobil : +47 995 68 565
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395