Selskapsrett og transaksjoner

Transaksjoner er ofte komplekse og krever sammensatte løsninger som involverer ulike juridiske områder. I Brækhus bistår vi små og store, norske og utenlandske klienter innen alle bransjer i alle ledd av en transaksjon; fra planlegging til gjennomføring av selve transaksjonen.

I tillegg til selskaps- og kontraktsrett, er skatte- og avgiftsrett, konkurranserett og arbeidsrett eksempler på områder som ofte er av stor betydning for transaksjonene og hvor vi kan tilby markedsledende kompetanse.

Vårt samarbeid med Crowe Horwath i Norge og internasjonalt gjør at vi også kan bistå med finansiell «Due Diligence» uavhengig av om transaksjonen skjer innenfor eller på tvers av Norges landegrenser.

Stein Hove og John Sveinsvold er begge anbefalt av Legal 500 innen Commercial, corporate and M&A.

Vi bistår med:

 • Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
 • Etablering av selskaper og filialer
 • Aksjonæravtaler og forkjøpsrettigheter
 • Fisjoner, fusjoner og restruktureringer
 • Konserninterne transaksjoner
 • Kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser
 • Ansvarlige lån og konvertible lån
 • Corporate governance
 • Styreansvar og granskning
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • Kjøp og salg av selskaper eller virksomhet, fra tilretteleggingen, under forhandlinger, kontraktsutforming og «due diligence» frem til transaksjonen er gjennomført

Kontaktpersoner

Frank C. Aase
Advokat | Managing Partner
Mobil : +47 957 32 757
John Aa. Sveinsvold
Advokat | Partner
Mobil : +47 480 29 680
Toralv Follestad
Advokat | Partner
Mobil : +47 995 68 565
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening