Selskapsrett og transaksjoner/M&A

Transaksjoner er ofte komplekse og krever normalt sammensatte løsninger på tvers av ulike juridiske rettsområder. Vi i Brækhus bistår små til store, norske og utenlandske klienter innen alle bransjer i alle ledd av en transaksjon, fra planlegging, bistand i forbindelse med Due Diligence prosesser, avtaleforhandlinger og gjennomføring av selve transaksjonen.

Utover kompetanse innen selskaps- og kontraktsrett, er skatt, avgift, konkurranserett og arbeidsrett eksempler på områder som ofte er av vesentlig betydning i transaksjoner og hvor vi i Brækhus tilbyr markedsledende spisskompetanse.

Gjennom Brækhus’ medlemskap i det internasjonale advokatnettverk Meritas Law Firms Worldwide og i Crowe Horwath har vi samtidig mulighet til å bistå våre klienter med såkalte finansielle «Due Diligence» prosesser, uavhengig av om transaksjonen skjer innenfor eller på tvers av Norges landegrenser.

Vi bistår med:

 • Valg av organisasjonsform og konsernstruktur
 • Etablering av selskaper og filialer
 • Aksjonæravtaler og forkjøpsrettigheter
 • Omorganisering, herunder fisjoner, fusjoner og restruktureringer
 • Konserninterne transaksjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner; kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Ansvarlige lån og konvertible lån
 • Corporate governance
 • Styreansvar og granskning
 • Omdannelse, oppløsing og avvikling av selskaper
 • M&A: Bistand i forbindelse med kjøp eller salg av selskaper eller virksomheter gjennom hele kjøps- eller salgsprosessen, inkludert juridisk så vel som finansiell «due diligence»

Kontaktpersoner

Christoph Morck
Advokat | Partner
Mobil : +47 452 18 904
John Aa. Sveinsvold
Advokat | Partner
Mobil : +47 480 29 680
Toralv Follestad
Advokat | Partner
Mobil : +47 995 68 565