Thomas Meier Strømme

Advokatfullmektig

Thomas Meier Strømme arbeider særskilt med vekt på arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, herunder i forbindelse med ansettelse, oppsigelse, bonus- og incentivordninger, nedbemanning, diskriminering, virksomhetsoverdragelse, varsling, granskning/faktaundersøkelser, feriepenger og forhandlinger. Han jobber dessuten bredt innenfor fast eiendom, blant annet med spørsmål omkring nabotvister, eiendomsinvestering og utleie av privateiendom og næringseiendom.

Strømme har tidligere jobbet med arbeids- sosial -og trygderett i det studentdrevne rettshjelptiltaket Jussbuss.

Erfaring

2019
Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2018
Trainee, Brækhus Advokatfirma DA
2016
Jussbuss, Arbeids- sosial- og trygderettsgruppa

Språk

Norsk, engelsk, tysk

Fagområder

Arbeidsrett
Eiendomsutvikling
Boligrett og utleie

Utdanning

2018 - Master i rettsvitenskap, UiO
2009 - Bachelorgrad i Europastudier (EU), Universitetet i Oslo.