Thomas Meier Strømme

Advokatfullmektig

Thomas Meier Strømme er i hovedsak tilknyttet Brækhus’ arbeidslivsavdeling. Han bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidsrettslige spørsmål. Thomas har mastergrad fra Universitetet i Oslo, hvor han hadde individuell arbeidsrett som valgfag. Han har tidligere jobbet med arbeids- sosial -og trygderett i det studentdrevne rettshjelptiltaket Jussbuss.

Erfaring

2019
Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2018
Trainee, Brækhus Advokatfirma DA
2016
Jussbuss, Arbeids- sosial- og trygderettsgruppa

Språk

Norsk, engelsk, tysk

Fagområder

Arbeidsrett

Utdanning

2018 - Master i rettsvitenskap, UiO
2009 - Bachelorgrad i Europastudier (EU), Universitetet i Oslo.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening