Tarjei Stensaasen

Advokat

Tarjei Stensaasen har bred forretningsjuridisk erfaring med fokus på klientens verdiskapning, og har herunder erfaring fra forhandlinger med nasjonale og internasjonale aktører. Han har særlig kompetanse innen arbeidsrett, IT-rett, opphavsrett, patentrett og kontraktsrett, herunder internasjonale kontrakter.

Stensaasen har også 5 års dommererfaring, hvorav 3 år i Oslo tingrett. Som advokat fører han mange saker for domstolene innenfor de fleste rettsområder, og har betydelig prosedyreerfaring.

Erfaring

1999
Advokat i Bræhus Dege Advokatfirma DA
1995
Advokat i Dege & Co. Advokatfirma ANS
1992
Dommerfullmektig Oslo tingrett
1990
Dommerfullmektig Eidsvoll tingrett
1988
Advokatfullmektig i Wikborg, Rein & Co. ANS.
1983
Vitenskapelig assistent institutt for rettsinformatikk, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Familie- og barnerett
Arverett

Utdanning

1990 - Advokat
1987 - Cand.jur.