Strafferett

Brækhus har lang og bred erfaring med å bistå innen alle deler av straffesaksfeltet. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter og inntil den er ferdig, herunder håndtering av oppreisnings- og erstatningskrav.

Vi har spesialkompetanse innenfor fagområdet og flere av våre advokater har tidligere erfaring fra politi- og påtalemyndighet og domstolen. Vi prosederer et stort antall saker for de ulike domstoler hvert år.

Vår kompetanse innen strafferett og vår brede erfaring innen det forretningsjuridiske området gjør at våre advokater har opparbeidet en spisskompetanse innen områdene gransking og økonomisk kriminalitet.

Flere av Brækhus’ advokater er faste forsvarere og bistandsadvokater ved Borgarting lagsokn, Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening