Stein E. Hove

Advokat (H) | Partner

Stein E. Hove har spesialkompetanse innen prosedyre og tvisteløsning. Han har prosedert et stort antall sivile saker for domstolene, hvorav flere for Høyesterett. De fleste sakene har dreid seg om kontrakter og pengekrav innenfor IKT, eiendom, entreprise og andre forretningsforhold. Hove bistår også ofte i transaksjoner og ved forretningsjuridisk rådgivning.

Stein E. Hove har jevnlig vært kåret i Finansavisens advokatundersøkelser til å være blant Norges 10 beste advokater innen privatrettslig prosedyre og innen IKT. Han har også i mange år vært anbefalt av det engelske ratingbyrået Legal 500.

Hove var managing partner fra 2001 – 2018 og har en betydelig ledererfaring. Han har mye erfaring fra styrearbeid i forskjellige bransjer.

Tillitsverv

Styremedlem i selskaper i flere bransjer