Stadig flere blir idømt erstatning i styreansvarssaker

Antallet styreansvarssaker har vært økende over tid, og erfaring viser at det i stadig flere tilfeller blir idømt erstatning. Brækhus har denne våren lansert en serie som vil rette fokus mot temaet ved å belyse noen sentrale problemstillinger. 

Meld deg på her, og motta vår samling av videoer der våre advokater deler av sin kompetanse innen styreansvar. Våre advokater har blant sett på:

  • Hvordan styremedlemmer bør forholde seg for å unngå i havne i ansvar
  • Hvilke krav som stilles til styrets forvaltning av selskapet. Hva kan medføre ansvar og hvordan unngår du dette?
  • Selskapsledelsens plikt til å informere kreditorer og medkontrahenter om selskapets økonomiske stilling. Finnes det retningslinjer for ledelsens handlingsrom når selskapets økonomi svikter?
  • Styrets forpliktelse til å påse at selskapets egenkapital og likviditet er forsvarlig. Hvilke kriterier er relevant i en slik løpende vurdering?

Du vil i tillegg motta jevnlige oppdateringer, slik at du til enhver tid har oversikt over ansvaret som ligger på styremedlemmer, og hvilke økonomiske og strafferettslige konsekvenser det kan medføre dersom man opptrer ulovlig eller sterkt klanderverdig.