E-sport, spill og underholdning

E-sport spill- og underholdningsindustrien er i rask utvikling med internasjonalt og teknologisk grensesnitt. Bransjens evne til nyskapning og mobilitet over landegrenser skaper regulatoriske utfordringer og spennende muligheter.

Brækhus er et ledende kompetansehus  for spill- og underholdningsvirksomhet. Våre advokater har erfaring knyttet til etablering av internasjonale servicetilbud, salgsprosesser, nasjonale og EU/EØS-rettslige problemstillinger, finansielle krav, markedsrettslige aspekter og generelle rettslige og kommersielle forhold. Vi står bak en rekke internasjonale fagblad og artikler på området.

Brækhus forstår det regulatoriske landskapet for spillvirksomhet og e-sport i Norge og på europeisk nivå. Vi har inngående kjennskap til regulatoriske forhold, beslutningsprosesser samt tekniske og operasjonelle forhold av betydning for våre klienter. Bransjens internasjonale natur krever også ekspertise på internasjonal rett, samt bi- og multilaterale avtaler.

Dagens teknologi muliggjør innsamling og utnyttelse av personopplysninger i en enestående skala. Brækhus har spisskompetanse innen personvern, risikostyring og mulighetsintervallet innenfor samtykke og informasjonsdeling.

Spillindustriens nyskapning krever god brand management og beskyttelse av immateriellerettigheter. Vi har erfaring med optimalisering av eierskap, utvikling og lisensiering av immaterielle rettigheter, både med tanke på beskyttelse og innhenting av kapital.

 

Vi bistår med:

 • Incentiv- og bonusavtaler, avtaler med kunder, andre aktører, underleverandører og affiliates
 • Allmennyttige lotterier, basarer og Bingo
 • E-sport og strømming
 • Markedsføring og produktplassering – også hos innholdsskapere.
 • Beskatning av bedrifter og privatpersoner, både nasjonale og grenseoverskridende problemstillinger
 • Grenseoverskridende betalingsformidling.
 • Bransjestandarder, retningslinjer samt rammeverk for etablering
 • Etablering av strukturer
 • Forhandlinger, due diligence og M&A
 • Forholdet til offentlige myndigheter (Lotteri- og stiftelsestilsynet, Konkurransetilsynet, Datatilsynet mv.), herunder tillatelser og konsesjoner i og utenfor lotterilovgivningen
 • Idrettsjuss og sponsoravtaler
 • Immaterielle rettigheter
 • Lisensiering og andre løsninger for kommersialisering av plattformer (Whitelabel)
 • Nettgambling, alternative nettspill, kasinospill, og landbaserte spilltilbud
 • Personvern, risikostyring og kontrolltiltak

Kontaktpersoner

Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536
Alexander Mollan
Senioradvokat
Mobil : +47 463 63 277