Spill- og underholdningsindustrien

Spill- og underholdningsindustrien er et sammensatt fagfelt med internasjonalt og teknologisk grensesnitt. Bransjens evne til nyskapning og mobilitet over landegrenser skaper regulatoriske utfordringer og spennende muligheter.

Brækhus er et av få advokatfirmaer i Norge med en dedikert kompetansegruppe for spill- og underholdningsvirksomhet. Våre advokater har erfaring knyttet til etablering av internasjonale servicetilbud, salgsprosesser, nasjonale og EU/EØS-rettslige problemstillinger, finansielle krav, markedsrettslige aspekter og generelle rettslige og kommersielle forhold i Norge. Vi har også bistått i forbindelse med søknader om etablering av spilltilbud i Norge, herunder poker og kunnskapsautomater.

Brækhus forstår det regulatoriske landskapet for spillvirksomhet i Norge og på europeisk nivå, og vi har inngående kjennskap til regulatoriske forhold, beslutningsprosesser samt tekniske og operasjonelle forhold av betydning for våre klienter. Bransjens internasjonale natur krever også ekspertise på internasjonal rett, samt bi- og multilaterale avtaler, og vi har bred erfaring med disse problemstillingene i spillvirksomhet.

Dagens teknologi muliggjør innsamling og utnyttelse av personopplysninger i en enestående skala. Brækhus har spisskompetanse innen personvern, risikostyring og mulighetsintervallet innenfor samtykke og informasjonsdeling.

Spillindustriens nyskapning krever god beskyttelse av immaterielle rettigheter på selskapsnivå, men også helt ned på ansattnivå. Vi har erfaring med optimalisering av eierskap, utvikling og lisensiering av immaterielle rettigheter, både med tanke på beskyttelse og innhenting av kapital.

Sentralt i vår rådgivning står også brukerne av Norsk Tipping og internasjonale aktørers servicetilbud. Brækhus er valgt leverandør for Norsk Pokerforbund og deres medlemmer. Vi bistår odds-, sjakk- og pokerspillere med ulik grad av aktivitetsnivå i forbindelse med pliktig rapportering til norske myndigheter. Våre advokater bistår jevnlig med rådgivning innen skatterettslige problemstillinger innen alle typer spillvirksomhet, både på vegne av privatpersoner og selskaper.

Vi bistår med:

 • Incentiv- og bonusavtaler, avtaler med kunder, andre aktører, underleverandører og affiliates
 • Allmennyttige lotterier, basarer og Bingo
 • Beskatning av privatpersoner i forbindelse med poker og andre typer spillvirksomhet
 • Bedriftsbeskatning, både nasjonale og grenseoverskridende problemstillinger
 • Bransjestandarder, retningslinjer samt rammeverk for etablering
 • Etablering av strukturer
 • Forhandlinger, due diligence og M&A
 • Forholdet til offentlige myndigheter (Lotteri- og stiftelsestilsynet, Konkurransetilsynet, Datatilsynet mv.), herunder tillatelser og konsesjoner i og utenfor lotterilovgivningen
 • Idrettsjuss og sponsoravtaler
 • Immaterielle rettigheter
 • Lisensiering og andre løsninger for kommersialisering av plattformer (Whitelabel)
 • Markedsføring
 • Nettgambling, alternative nettspill, kasinospill, og landbaserte spilltilbud
 • Personvern, risikostyring og kontrolltiltak

Kontaktpersoner

Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536