SEMINAR FOR STYREMEDLEMMER I BOLIGSELSKAPER

Helgen 13 -15 september 2019 arrangerer Brækhus Eiendom weekend-seminar på Kongsberg for deg som er med i styret i sameie eller borettslag. Dette er en unik mulighet til faglig oppdatering med kunnskapsrike eiendomsadvokater tilstede, samtidig som du treffer andre tillitsvalgte for erfaringsutveksling i en hyggelig og sosial setting. Seminaret vil ta opp dagsaktuelle temaer som boligjuss, brannvern og forsikring. Her vil du møte mange av eiendomsforvalterne fra Brækhus Eiendom, samt eksperter på brannforebygging og forsikring, og Brækhus Advokat stiller med 4 spesialiserte eiendomsadvokater. Seminaret vil gi godt med faglig påfyll for både erfarne og nye styremedlemmer. Vi kan også friste med tur til Sølvgruvene på Kongsberg, hvor vi skal ha omvisning og middag på lørdag kveld.

Pris kr. 4.990 for våre kunder. Pris for andre er kr. 5.990.
Dette inkluderer deltakelse på alle aktiviteter, mat og overnatting.

Bindende påmelding innen 1. juni 2019 til seminar@braekhus.no

Du kan se hele kursinvitasjonen her.

—————————————————————————————————


PROGRAM

Fredag 13. september

17:00 – 17:45 – Ankomst Quality Hotel Grand Kongsberg (hotellet er ca 200 meter fra jernbanestasjonen)

18:00 – 19:00 – Forsikring – en kort gjennomgang av de vanligste forsikringsdekningene i et boligselskap

20:00 Middag

Lørdag 14. september

07.00 – 09.00  – Frokost

09:00 – 12:00 – Boligjuss. Forelesning og arbeid i grupper
Tema: Styreansvar, HMS og mislighold
Foredragsholdere: Advokat Christian Engelstad og advokatfullmektig Dag Michael Bjerkli

12:00 – Lunsj

13:00 – 16:00 – Boligjuss. Forelesning og arbeid i grupper
Tema: Felleskostnader og vedlikehold
Foredragsholdere: Advokatene Eirik Espenes og Ingerid Eidesvik Lie

16:00 – 16:30 – Åpen post: Utfordre advokatene

18:00 – Avreise til Sølvgruvene på Kongsberg
Omvisning og middag i gruvene


Søndag 15. september

07.00 – 09.00 – Frokost

09:00 – 12:00 – Brann- og vannskader v/Rolf Nordberg fra
NORDVERN – Teori og praksis

12:00 – Lunsj

———-