Ragnhild Kverneland

Advokat | Partner

Kverneland har omfattende prosedyreerfaring innen fagfeltet barnerett ( barnevern og foreldretvist). Hun har siden 1999 vært innleid kommuneadvokat i en rekke kommuner knyttet til barnevern og helserett. Hennes råd er preget av en høy etisk standard med særlig fokus å løse sakene til klienten og barnas beste. Som en av to etikkansvarlige i Brækhus, oppdateres kunnskapen innen dette feltet jevnlig.

Hun holder seg faglig oppdatert bla gjennom undervisning for kommuner/organisasjoner, sensoroppdrag på Høyskolen og Oslo og Akershus, sensoroppdrag på Universitetet juridisk fakultet samt veiledning på masteroppgave på juridisk fakultet.

 

Fagkompetanse

Hennes kjernekompetanse er rettsaker/tvisteløsning, barnerett, barnevernrett,
familierett, helserett og forvaltningsrett.

Hun underviser for private og offentlige klienter i følgende temaer:

  • Barnevernrett
  • Barnerett
  • Forvaltningsrett, herunder taushetsplikt
  • Kommunalrett
  • Helse – og sosialrett
  • Yrkesetikk
  • Sakkyndigopplæringen – barnerett og barnevernrett

 

Faglig oppdatering og etterutdanning

Kverneland er medlem av Advokatforeningen og følger Advokatforeningens krav til faglig oppdatering av medlemmer som tilsvarer ca. 20 timer i året med kurs. Kursene hun har deltatt i er: kurs om menneskerettighetene, etikk, familie- arv og skiftekurs, tvisteloven m.m. Hun følger de årlige kursene i barnerett.

Kverneland var medlem av Barnejuridisk forum frem til det ble avviklet i 2012.
Fra 2017 har hun vært nettverksleder i nettverket barnerett i JUC.  Forumet har 4-6 årlige fagmøter.

Erfaring

2012 -
Partner i Brækhus Dege Advokatfirma DA
1999 - 2012
Egen advokatpraksis, Sandvika advokatkontor
1992 - 1999
Advokat / forhandlingssjef i Norsk helse – og sosialforbund
1992
Juridisk konsulent i Direktorat for arbeidstilsynet
1990
Lensmannsbetjentvikar, Våle lensmannskontor

Tillitsverv

2001 – 2011:    Styremedlem/leder Barnejuridisk forum

2003 – 2005:    Styremedlem i Lyn fotball

Sensor: Juridisk fakultet/Barnerett og Høyskolen i Oslo, barnevernslinjen

Fagområder

Prosedyre og tvisteløsning
Familie- og barnerett

Utdanning

1999 - Etterutdanningskurs årlig i regi av Advokatforeningen innenfor barnevernrett, barnerett, familie – og arverett årlig fra 1999
1998 - Ledelse og Teamutvikling
1996 - Advokatbevilgning
1986 - 1992 - Juridisk Embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Spesialfag: Kvinnerett med spesiell vekt på arbeidsrett og barnerett. Valgfag: Int privat rett.
1989 - JURK
1989 - Lensmannsbetjentkurs, Politiskolen