Prosedyre og tvisteløsning

Brækhus er en betydningsfull aktør innen tvisteløsning. Vi bistår i de fleste typer sivile saker, og kan vise til meget gode resultater i domstolene. Brækhus har utviklet et system for vurdering av prosessrisiko og legger stor vekt på god planlegging av forhandlinger og til utarbeidelse av konkret strategi for tvisteløsning i den enkelte sak.  

Vi arbeider årlig med flere hundre tvister. Tvister er krevende for klientene, og vi sørger for at klientens virksomhet blir minst mulig berørt. Det er viktig å ha full kontroll over prosessen, og vi søker først å løse tvister ved å styre saken mot det ønskede resultat gjennom forhandlinger eller megling. Noen ganger må saken til domstolene, og iblant helt til Høyesterett.

Brækhus har omfattende erfaring med store prosesser som stiller ekstra krav til organisering og styring, kompetanse og samarbeid. Prosjektledelse er sentralt, og riktig spesialisert advokat på viktige punkter i prosessen kan gjøre en stor forskjell. Fra våre 60 advokater setter vi raskt sammen team som har den nødvendige spisskompetanse. Vi legger stor vekt på interaksjonen med klienten og klientens organisasjon, som ofte er avgjørende for resultatet.

Vi bistår innen:

  • Sivile prosessoppdrag
  • Skjønn
  • Forhandlinger
  • Voldgift
  • Økonomisk kriminalitet

Kontaktpersoner

Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395
Marcus C. Lindstrøm
Advokat | Partner
Mobil : +47 452 78 981