Praktisk webinar 23. november kl. 11.30 – Arbeidstid

Bestemmelsene om arbeidstid er sentrale og noen ganger litt kompliserte. Hvis bedriften har tatt feil av overtidsbestemmelsene eller ikke har vurdert reisetid som arbeidstid på en riktig måte, kan dette lede til overraskende krav og mulige konflikter. Overholdelse av hviletid vil også være arbeidsgivers ansvar i de fleste ansettelsesforhold.

I dette webinaret vil vi belyse disse temaene:

  • Er reisetid fritid eller arbeidstid?
  • Hva er grensene for alminnelig arbeidstid, overtid og samlet arbeidstid?
  • Må man betale overtidskompensasjon når ansatte frivillig arbeider overtid?
  • Kan overtid inkluderes i fastlønnen?
  • Hva er gjennomsnittsberegning?
  • Hvilke ansatte kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene?

Målgruppe
Webinaret passer for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige, personalrådgivere og jurister. Det vil være mulighet til å stille spørsmål underveis. Spørsmål blir besvart på slutten av webinaret.

Foredragsholdere
Både partner Eirin Simonsen og senioradvokat Kristine N. Slotnæs bistår arbeidsgivere innen ulike arbeidsrettslige spørsmål, som blant annet løpende rådgivning i personalspørsmål, endrings- og nedbemanningsprosesser, ansettelser, avslutning av arbeidsforhold, konflikthåndtering, samt forhandlinger og tvisteløsning.

Webinaret er gratis (varighet ca. 55 min)

60 minutter før webinarstart vil du motta en e-post med lenke til å delta.

Klikk her for å melde deg på