Personvern

Personvern

Personvern er et fagfelt i betydelig vekst grunnet rask utvikling i næringslivet, teknologien og samfunnet for øvrig. Utviklingen er forbundet med personvernsutfordringer, men gir også et betydelig mulighetsintervall for innovative aktører. Klare og konsise råd fra lydhøre advokater bidrar til at mulighetene kan realiseres.

Brækhus har advokater med inngående og allsidig kompetanse innenfor personvernrett. Vi bistår med rådgivning innen hele spektret av personvern, fra innsamling av personopplysninger, gjennom lagring og kategorisering, til lovlig utveksling, herunder verdsettelse og kommersialisering, transaksjoner, regulatoriske problemstillinger og compliance, samt tvisteløsning.

Våre advokater er bevisste på at personopplysninger utgjør et risikomoment for virksomheter. Dels foreligger den alminnelige juridiske risikoen i at feil håndtering av personopplysninger kan medføre overtredelse av lovpålagte krav. Det er også en kommersiell risiko forbundet med slik håndtering, idet virksomheter vil kunne risikere tap av anseelse og rykte. Stadig flere virksomheter blir oppmerksomme på ansvaret og risikoen slike opplysninger innebærer. Vi har erfaring med å utarbeide compliance og internkontroller for personvern, herunder risk workshops.

Vi vet at personopplysninger også utgjør en mulighet. Med den teknologiske utvikling vi står overfor i dagens samfunn kan personopplysninger utgjøre en betydelig aktiva for den innovative virksomhet som står rustet til å benytte regelverket for Big Data, skytjenester og pseudonymiserte opplysninger.

Fremtidens regelverk har betydning for dagens virksomhet, og vi står klare til å bistå med omstilling og forberedelse for de implikasjoner den nye personvernforordningen vil innebære når den trer i kraft.

Brækhus er anbefalt innen området personvern av blant annet Legal 500.


Vi bistår med:

 • Compliance og risikostyring
 • Databehandleravtaler
 • Forhandlinger med samarbeidspartnere og databehandlere
 • Forholdet til offentlige myndigheter (Datatilsynet mv.), herunder konsesjoner og meldinger
 • Grenseoverskridende overføring av personopplysninger
 • Handlingsintervallet ved bruk av Big data og pseudonymiserte opplysninger
 • Personvernvilkår
 • Problemstillinger knyttet til elektronisk markedsføring
 • Regulatoriske krav til datasikkerhet
 • Rådgivning ved bruk av informasjonskapsler
 • Samtykke og formålsangivelse
 • Særlige utfordringer ved bruk av skytjenester
 • Transaksjoner, due diligence og virksomhetsoverdragelser
 • Tvisteløsning
 • Verdsettelse og kommersialisering av personopplysninger


PERSONVERNPAKKER

Se hvilken pakkeløsning som passer best for din bedrift, vi skreddersyr også løsninger etter behov.