Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern er viktig og blir stadig viktigere grunnet den forrykende teknologiske utviklingen og digitaliseringen av næringslivet og det offentlige. Den økende digitaliseringen er forbundet med personvernsutfordringer og endrer også trussel- og risikobilder med økt risiko for uønskede hendelser, men gir også et betydelig mulighetsintervall for effektivisering, automatisering og verdiskaping.

Våre advokater er bevisste på at behandling av personopplysninger og implementering av ny teknologi utgjør et risikomoment for virksomheter. Dels har vi den alminnelige juridiske risikoen i at feil håndtering av personopplysninger eller mangelfull informasjonssikkerhet kan medføre overtredelse av lovpålagte krav. Det foreligger også en kommersiell risiko, idet virksomheter vil kunne risikere tap av anseelse, rykte og omsetning.

Vi vet at personopplysninger og ny teknologi utgjør muligheter for den innovative virksomhet som kan navigere regelverket for informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger. Klare og konsise råd fra lydhøre advokater bidrar til at mulighetene kan realiseres.

Vi bistår blant annet med:

 • Compliance, granskning og risikostyring
 • Crawling og scraping av personopplysninger
 • Elektronisk markedsføring og informasjonskapsler
 • Etablering av internkontroll, retningslinjer og rutiner for håndtering av anmodninger fra registrerte (f.eks. innsyn, korrigering og sletting)
 • Overføring av personopplysninger til tredjestater (BCR og EUs standardkontrakter)
 • Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten
 • Personvernombud som en tjeneste
 • Personvern på arbeidsplassen (f.eks. e-postinnsyn, bruk av kameraovervåking eller andre kontrolltiltak)
 • Regulatoriske krav til informasjonssikkerhet
 • Sikkerhetstesting (pen-testing)
 • Særlige utfordringer ved bruk av skytjenester
 • Transaksjoner, due diligence og virksomhetsoverdragelser
 • Tvisteløsning og myndighetskontakt (Datatilsynet, Personvernnemnda og domstolene)
 • Utarbeidelse av personvernerklæringer og databehandleravtaler
 • Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Kontaktpersoner

Brede A. Haglund
Advokat | Partner
Mobil : +47 920 20 536
Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246