Peder Morset

Advokat | Partner

Peder Morset bistår privatpersoner, selskaper og kommuner innenfor de sentrale rettsområdene. Morset har lang prosedyreerfaring både i sivil- og straffesaker.

Morsets arbeidsområder er rådgiving og prosedyre.

Han er fast forsvarer ved Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Morset sitter i styret i flere selskaper.

Erfaring

2009
Partner, Brækhus Dege Advokatfirma
Advokat i egen praksis/kontorfellesskap
Dommerfullmektig ved Halden tingrett
Politi fullmektig/adjutant Rogaland, Kongsberg og Asker og Bærum politikammer

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Prosedyre og tvisteløsning
Familie- og barnerett
Arverett

Utdanning

1991 - Cand. jur., Universitetet i Oslo, Spesialfag: Bank og pengerett og boligrett
1982 - Befalskolen for feltartilleriet