Offentlige anskaffelser og konkurranserett

Brækhus har erfaring innen alle sider av konkurranseretten, både norsk og EØS/EU. Våre advokater har assistert klienter med lempningssøknader til Konkurransetilsynet, fusjonsmeldinger og vi er også blitt oppnevnt som forvalter som skal overvåke implementeringen av slike tiltak. Vi bistår klienter med lovlig teknologioverføring og lisensiering, FoU-samarbeid, produksjonssamarbeid og distribusjon/franchise. Videre bistår vi med evaluering av dominerende stilling og misbruksadferd.

Innen offentlige anskaffelser har vi rådgitt klienter innen alle anskaffelsesformer – fra enkle anbud til eneleverandøranskaffelser og konkurransepreget dialog. Vi har erfaring med de fleste markeder – fra sikkerhetsanskaffelser hvor konkurransegrunnlaget er delvis unntatt offentlighet og forsvarsanskaffelser, til avanserte innkjøp i helsesektoren og komplekse entrepriser. Vi bistår i alle ledd av prosessen, fra tolkningen av konkurransegrunnlaget til utformingen av siste tilbud. I forføyningsprosesser bistår vi også vinnende leverandør med å støtte oppdragsgiver.

Vi har erfaring med å bruke anskaffelsesreglene og konkurransegrunnlaget som tolkningsmomenter ved etterfølgende kontraktstvister mellom leverandør og oppdragsgiver, både hva angår endringer i avtalt scope og volum.

Vi bistår med

Konkurranserett

 • Konkurranserettslig bistand under kontraktsforhandlinger mellom aktuelle / potensielle konkurrenter
 • Konkurranserettslig kvalitetskontroll av distribusjons- og franchiseavtaler
 • Compliance-trening av salg/innkjøpsorganisasjoner samt andre deler av konsernet med særlig behov for kunnskap om forbudet mot konkurransebegrensende avtaler, eventuelt misbruk av dominerende stilling
 • Bistand under dawn raid fra Konkurransetilsynet samt alle ledd i en pågang fra myndighetene, fra informasjonsforespørsel til søksmål om gyldigheten av overtredelsesgebyr
 • Fusjonsmeldinger og strukturering av informasjonsutveksling i DD av konkurrenter

Anskaffelsesbistand til offentlige myndigheter

 • Vurdering av konkurranseform og gjennomføring av leverandørkontakt i forkant av konkurranse for offentlige myndigheter
 • Utforming av konkurransegrunnlag for å optimalisere konkurranse om oppdragsgivers behov
 • Løpende rådgivning under anskaffelsesprosessen
 • Klage- og prosessbistand

Leverandørbistand ved offentlige anskaffelser

 • Tolkning av mulighetsrom i konkurransegrunnlag for norske og utenlandske leverandører
 • Bistand ved tilbudsutforming, avsjekk av kvalifikasjonskrav og utsilingsvilkår
 • Avsjekk av at tilbudet dekker tildelingsvilkårene, forhandlingsbistand
 • Løpende rådgivning under tilbudsprosessen
 • Evaluering av tildelingsbeslutning og begrunnelse
 • Vurdering av forføyningsmulighet og prosess

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395