Mildrid Marie D. Backer bistår norske og internasjonale virksomheter med rådgivning og tvisteløsning innen entrepriserettslige problemstillinger. Dette omfatter inngåelse av større og mindre entrepriser innen bygg og anlegg, løpende bistand under byggeprosjektene, i tillegg til sluttoppgjørstvister.

I tillegg bistår hun privatpersoner, og borettslag/sameier med eiendomsrettelige problemstillinger og tvister, som grensetvister, tomtefeste og reguleringssaker.

Mildrid skrev masteroppgave om målprisjusteringer i samspillskontrakter innen offshore- og entreprisebransjen.

2021 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2019 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2018 - 2019 Advokatfullmektig, HELP Forsikring
2021 Advokatbevilling
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo