Maren arbeider innenfor skatterettens område, med hovedvekt på internasjonal skatt.

Hun har mastergrad fra Universitetet i Oslo, hvor hun hadde skatterett som valgfag og skrev masteravhandlingen «Beneficial owner-begrepet: i skatteavtalesammenheng».

Fagområder

Språk

Norsk og engelsk

2019 Advokat, Brækhus Advokatfirma
2013 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013 Valgfag, University of Auckland, New Zealand
2007 Utviklingsstudier, Universitetet i Oslo