Mads Andenæs Galtung bistår norske og internasjonale selskaper med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder selskapsrett, finansiering, restrukturering og insolvens.

Han har tidligere erfaring som konsulent i DNB Special Engagements / DNB Asset Management, og han har vært en del av DNBs beredskapsgruppe som håndterer kriser i DNB-konsernet.

I tillegg til master i rettsvitenskap, har Mads en Accelerated Banking and Finance Law LL.M. ved Queen Marry, University of London. Ved siden av og være advokatfullmektig i Brækhus studerer Mads også på Handelshøyskolen BI.

Språk

Norsk og engelsk

2023 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2021 - 2023 Advokatfullmektig, Ro Sommernes Advokatfirma DA
2019 - 2021 Konsulent, DNB Special Engagements / DNB Asset Management
  • Medlem i beredskapsgruppen til DNB (2020-2021)
2022 Accelerated Banking and Finance Law LLM, Queen Marry University of London
2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2020 The Oxford Artificial Intelligence Program, Saïd Business School
2018 Spesialemner i jus, Universitetet i Bergen
2017 Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet