Hedda Sofie Taxerås bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning innen selskapsrettslige problemstillinger og transaksjoner. I tillegg bistår hun i forbindelse med bobehandling, gjeldsforhandling og restrukturerings- og finansieringsprosesser.

Hedda bistår også arbeidsgivere med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrettslige problemstillinger.

Hedda skrev masteroppgave om unntaket fra rapporteringsplikten for advokater etter hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd.

2020 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma
2020 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Agder