Astrid Rosander Hagen arbeider i vår avdeling for teknologi, hvor hun bistår norske og internasjonale klienter innen IT- og personvernrettslige problemstillinger. I tillegg arbeider Astrid med immaterielle rettigheter (IP) og markedsføringsrett, og bistår virksomheter med juridiske spørsmål knyttet til varemerker, opphavsrett, patent og design.

Astrid har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, samt en LL.M. i Law & Technology Fra King’s College som blant annet omfatter Information Privacy and Data Protection, Cyberspace Law, New Technologies and Consumer Challenge, Cryptocurrencies and Blockchain, Patents and Trade Secrets og Financial Technologies and the Law. Hun har også studert digital forretningsutvikling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

2023 Advokatfullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2022 Vitenskapelig assistent, King's College London
2023 LL.M. (Master of Laws), King’s College London, Law & Technology
2023 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2021 Årsstudium i Digital forretningsutvikling, NTNU Trondheim
2023 Masteroppgave: Liability Attribution of Decentralised Autonomous Organisations