Martin Horgen

Advokat

Martin Horgen arbeider hovedsakelig innen rettsområdet fast eiendom. Han har i tillegg til dette god kjennskap til generell kontraktsrett og selskapsrett.

Martin Horgen har lang erfaring med kommersiell forvaltning og utleie av nærings- og boligeiendommer. Horgen har videre solid erfaring med eiendomsrett fra arbeid i Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Kommuneadvokaten i Oslo. Herunder har Horgen blant annet særlig kompetanse innen utbyggingsavtaler, gjennom arbeid med store byutviklingsprosjekter som Ensjø, Filipstad og Bjørvika i Oslo.

Erfaring

Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Advokatfirmaet Horgen og Horgen AS

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Eiendomstransaksjoner og megling
Eiendomsutvikling
Kontraktsrett

Utdanning

- Cand Jur
- Bedriftsøkonom, Handelshøyskolen BI