Madeleine Bergersen

Advokatfullmektig

Madeleine Bergersen er tilknyttet vår avdeling for selskapsrett og insolvens. Hun arbeider hovedsakelig innen finans, insolvens og restrukturering og bistår i forbindelse med bobehandling, gjeldsforhandling og restrukturerings- og finansieringsprosesser.

Bergersen har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun skrev masteroppgave om verdsettelse ved uttaksbeskatning når det foreligger interessefellesskap. Bergersen har tidligere arbeidet med økonomi og regnskap, blant annet som business- og regnskapscontroller i VG. Bergersen har også arbeidet som saksbehandler i Gatejuristen ved siden av jusstudiet.

Erfaring

2019
Fullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2018
Frivillig saksbehandler, Gatejuristen Oslo
2015
Regnskaps-­ og business controller, Verdens Gang AS
2014
Økonomimedarbeider, E24 Dine Penger AS

Fagområder

Selskapsrett og transaksjoner/M&A
Finans og insolvens

Utdanning

2019 - Mastergrad i rettsvitenskap, UIO
2012 - Bachelor i økonomi og administrasjon, HiOA