Kristina Eikeland

Advokatfullmektig

Kristina Eikeland er primært tilknyttet Brækhus’ avdeling for Teknologi, Industri og Handel, samt assosiert tilknyttet avdelingen Arbeidsrett.

Kristina har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet hadde valgfagene «Privacy and Data Protection» (personvern) og arbeidsrett. Hun skrev masteroppgave om GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold.

Kristina har tidligere vært trainee hos Brækhus samt hos Advokatfirmaet Schjødt. Under studietiden arbeidet hun også to år som juridisk assistent.

Erfaring

2020
Fullmektig, Brækhus Advokatfirma DA
2019
Trainee, Brækhus Advokatfirma DA
2019
Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
2017 - 2019
Juridisk assistent for advokat Bohinen

Språk

NorskEngelsk

Fagområder

Teknologi og digitalisering
Kommersielle kontrakter
Arbeidsrett
Personvern og informasjonssikkerhet

Utdanning

2020 - Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo