24 juridiske tips i adventstiden

Brækhus deler nyttige tips og råd innen noen av våre kompetanseområder.

Hver dag frem til jul legger vi ut et videoklipp der en av våre advokater gir tips og råd innen sitt kompetanseområde. Tipsene får du ved å følge Brækhus på vår nettside, Facebook eller LinkedIn. Hver fredag sender vi ut siste ukes videoer, slik at du kan følge med på de fagområdene som er aktuelle for deg.

Varsling i arbeidslivet

Hvilke regler har vi for varsling i arbeidslivet? Få et lynkurs her!  

Bærekraftig selskapsledelse

Hvorfor og hvordan bør, kan og skal bærekraft inkorporeres i selskapets ledelsesarbeid?

Tomtefesterett

Tomtefeste fører til mange tvister og loven kan oppleves komplisert. Thomas gir deg en kjapp innføring.

#Metoo – kort fortalt!

Advokat Ida Brabrand setter fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Brexit

Hva betyr Brexit for norske selskapers avtaler med britiske kunder, leverandører og forretningspartnerne?

Forkjøpsrettigheter

Hva er forkjøpsrettigheter, og hvilken betydning kan de ha?

Co-working – avgiftsmessige utfordringer

Co-workeren kjøper adgang til et operasjonelt kontor med et fellesskap. Hvilke avgiftsmessige utfordringer møter du?

Arbeidsgivers styringsrett

Når arbeidsavtalen ikke angir detaljert arbeidstakers plikter, må arbeidsgiver vite hva som for øvrig kan bestemmes. Styringsretten regulerer dette.

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Å benytte utenlandsk arbeidskraft kan være en god løsning – men kan fort bli dyrt dersom man ikke gjør hjemmeleksen sin.

Styrets handlingsplikt

«Når inntrer styrets handlingsplikt og hvordan kan man unngå et eventuelt styreansvar?»

Verdsettelse av aksjer ved innløsning

Formulering av presise vedtekter kan utgjøre store forskjeller i verdifastsettelsen.

Sluttpakker

Når brukes sluttavtaler, og hvorfor sluttavtaler ofte kan være en god løsning for arbeidsgiver.

Lojalitetsplikt

Hva innebærer en arbeidstakers lojalitetsplikt og hvordan håndterer man arbeidstakere som opptrer i strid med denne?

Når kan banken si opp en kassekredittavtale?

Hvilke kriterier som må være oppfylt for at banken skal kunne si opp en kassekredittavtale.

Stripeekspropriasjon

Hva har du krav på hvis det offentlige krever at du avstår en del av eiendommen din til offentlig infrastruktur?

GDPR for utleiebedrifter

Utleier av eiendom må kartlegge hvilke personopplysninger som behandles og hvordan disse behandles i virksomheten.

Overtid

Hva er overtid, og når plikter arbeidsgiver å betale overtidskompensasjon til arbeidstaker?

Fremtidsfullmakter ivaretar ønsker for fremtiden.

Advokat Ida Brabrand forklarer hva en fremtidsfullmakt er og hva den kan inneholde

Smarte kontrakter

Du kjenner til Bitcoin og har hørt om Blockchain, men vet du hva smarte kontrakter er?

Ny arvelov

Hvilke konsekvenser får den foreslåtte nye arveloven for eksisterende testamenter?

Samarbeidsproblemer

Samarbeidsproblemer kan lede til at flinke medarbeidere forlater bedriften, sykefravær, økt stress og det hindrer produksjon. Hva bør du som leder gjøre?

Skatt ved salg av bolig til eiendomsutvikling

Er salg av bolig til eiendomsutvikling skattefritt?

Bærekraftige investeringer

Hva menes med «bærekraftige investeringer»? Hvilke aktører omfattes av de nye reglene og hva går de ut på?

Kan tvisten løses utenfor domstolen?

Ofte er en fremforhandlet løsning i minnelighet et godt alternativ til en lang og krevende domstolsbehandling.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening