Juridiske aspekter ved anskaffelse av skytjenester.

Advokat og partner i Brækhus, Grete Funderud Stillum, holdt et av Key Note foredragene på høstkonferansen til Microsoft Dynamics brukergruppe denne uken, sammen med ERP nestor Bo Hjort Christensen. Stillum snakket om «Juridiske aspekter ved anskaffelse av skytjenester». 

Microsoft Dynamics 365 endrer måten Microsoft leverer sine Dynamics-produkter på. ERP levert i nettskyen får juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser både for partnere og kunder, og dette var den røde tråden under DynUG brukerkonferanse.

Les mer om Teknologi, modernisering og Industri 4.0 hos Brækhus Advokatfirma

 

Våre advokater har spesialkompetanse innen:

 • Beskyttelse av varemerker, patenter og opphavsrettigheter
 • Blockchain & Smart Contracts
 • Compliance, kursing og risikostyring
 • Drift, vedlikehold, outsourcing, offshoring og onshoring
 • Delingsøkonomi
 • E-commerce
 • Eierstyring og aksjonæravtaler
 • Franchise-, agent- og forhandleravtaler
 • Forsikrings- og erstatningskrav, i og utenfor kontrakt
 • IT-kontrakter
 • Konkurranse- og markedsføringsspørsmål
 • Kontraktsforhandlinger
 • Kommersielle kontrakter
 • Lisensiering
 • Offentlige anskaffelser og innkjøpshåndtering
 • Overtakelsestilbud, oppkjøp, fisjoner og fusjoner
 • Personvern
 • Restrukturering og omorganisering
 • Skatteoptimalisering av drift og transaksjoner
 • Transfer pricing
 • Tvisteløsning