John Aa. Sveinsvold

Advokat | Partner

John Aa. Sveinsvold arbeider hovedsakelig med kontrakts- og selskapsrett. Han har en bred forretningsjuridisk erfaring, og har også omfattende styreerfaring. Han bistår ved M&A, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning.

Sveinsvold har ledet og bistått i et betydelig antall restruktureringer og transaksjoner, herunder større og grenseoverskridende oppkjøp, virksomhetsoverdragelser og andre egenkapitaltransaksjoner.

Sveinsvold har inngående kjennskap til selskapslovgivningen, og bistår klienter, også andre advokatfirmaer, med en rekke ulike selskapsrettslige problemstillinger, fra styrespørsmål til emisjoner i børsnoterte selskaper.

Sveinsvold har gjennom mange år vært anbefalt av advokatkåringen Legal 500 innenfor fagområdet Commercial, corporate and M&A.

Erfaring

2012
Partner i Brækhus Advokatfirma
2003
Partner i Advokatfirma Ræder
2001
Advokat i Advokatfirma Ræder
1997
Advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA
1995
Justisdepartementets lovavdeling

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Selskapsrett og transaksjoner/M&A
Kommersielle kontrakter
Teknologi og digitalisering

Utdanning

1999 - Advokatbevilling
1995 - Cand.jur., Universitetet i Oslo