John Aa. Sveinsvold

Advokat | Partner

John Sveinsvold arbeider hovedsakelig med kontrakts- og selskapsrett. Han har en bred forretningsjuridisk erfaring, og har også omfattende styreerfaring. Han bistår ved M&A, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning.

Han har inngående kjennskap til selskapslovgivningen. Sveinsvold har bistått klienter, herunder andre advokatfirmaer med en rekke ulike selskapsrettslige problemstillinger, fra styrespørsmål til emisjoner i børsnoterte selskaper.

Erfaring

2012
Partner i Brækhus Advokatfirma
2003
Partner i Advokatfirma Ræder
2001
Advokat i Advokatfirma Ræder
1997
Advokat i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA
1995
Justisdepartementets lovavdeling

Språk

Norsk og engelsk

Fagområder

Selskapsrett og transaksjoner
Kontraktsrett
Teknologi og modernisering, Industri 4.0

Utdanning

1999 - Advokatbevilling
1997 - Cand.jur., Universitetet i Oslo