Jan Esben Leborg

Advokat | Partner

Jan Esben Leborg arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til fast eiendom, med særlig vekt på eiendomsutvikling. Han bistår i hele prosessen fra erverv av eiendom frem til ferdigstilt prosjekt. Rådgivningen omfatter bl.a. forhandlinger om og utarbeidelse av kjøpekontrakter, bistand i reguleringsprosessen, tolkning av rekkefølgebestemmelser, forhandling av utbyggingsavtaler med kommunen, inngåelse og reforhandling av leiekontrakter, etablering av servitutter og andre begrensede rettigheter, konsesjonssøknader, naborettslige problemstillinger mv.

Han har også bred prosedyreerfaring innenfor ulike rettsområder, deriblant fast eiendom.

Erfaring

2013
Partner, Brækhus Advokatfirma DA
1992
Partner, Advokatfirmaet Horgen AS
1989
Advokat, Advokatfirmaet Horgen AS
1986
Advokat, Den norske Creditbank (nå DnB)
1985
Dommerfullmektig
1981
Juridisk førstekonsulent, Oslo likningskontor

Fagområder

Eiendomstransaksjoner og megling
Eiendomsutvikling
Franchise-, agent- og forhandleravtaler

Utdanning

1986 - Advokat
1981 - Cand. jur., Universitetet i Oslo