Interne opprykk. Ingerid Eidesvik Lie blir assosiert partner og Charlotte Holmedal Gjelstad senioradvokat fra 1. juli 2019.

Ingerid har arbeidet i Brækhus siden 2013 og har bred erfaring som advokat innen fast eiendom. Hun har kompetanse innen eiendomsutvikling og bistår jevnlig i regulerings-, bygge- og delesaker, og med seksjonering og etablering av boligselskaper. Ingerid bistår også grunneiere med forhandlinger og skjønn i forbindelse med ekspropriasjon. Hun gir løpende rådgivning til boligselskaper.

Charlotte har arbeidet i Brækhus siden 2014 med nasjonal og internasjonal merverdiavgift og selskapsrett. Hun bistår selskaper med oppkjøp og transaksjoner, bokettersynsprosesser, generell merverdiavgiftsrådgivning, mva-strukturering og merverdiavgiftsplanlegging samt mva-rådgivning til selskaper med grenseoverskridende virksomhet. Charlotte har opparbeidet seg en bred bransjeerfaring gjennom rådgivning til både finans- og eiendomssektoren. Hun har spisskompetanse innen merverdiavgift og eiendomsutviklingsprosjekter.

«Det er svært gledelig at Ingerid og Charlotte rykker opp som hhv. assosiert partner og senioradvokat. De er begge meget dyktige advokater med spesialkompetanse innen hhv. eiendom og mva/avgift og vi er heldige som har de med på laget», sier managing partner Frank C. Aase.