Ingvild Hachvaag Andersen

Advokat | Senioradvokat

Ingvild Hachvaag Andersen har spesialkompetanse innen prosedyre og tvisteløsning, og har sin hovedtilknytning i firmaets avdeling for eiendom og entreprise.

Hun har blant annet fire års erfaring som dommerfullmektig i henholdsvis Drammen og Oslo tingrett, og har administrert og avgjort et stort antall sivile saker innenfor de fleste fagområder. Videre har hun prosedert en rekke ulike saker for tingretten og lagmannsretten som advokat, og har særlig erfaring med saker som gjelder kontrakter og pengekrav innenfor eiendom og entreprise, erstatningsrett og arbeidsrettslige problemstillinger. I tillegg har hun erfaring med saker innenfor markedsføring, offentlige anskaffelser og toll og avgift, samt omfattende erfaring innenfor strafferett og økonomiske straffesaker.

Andersen bistår med rådgiving og løpende problemstillinger og håndterer både større og mindre prosess- og tvisteløsningsoppdrag for domstolene.

Erfaring

2020
Senioradvokat, Brækhus Advokatfirma DA
2018
Dommerfullmektig, Oslo tingrett
2016
Dommerfullmektig, Drammen tingrett
2011
Advokat, Advokatfirmaet Staff AS
2011
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff AS
2008
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS